SC3 Veri Merkezi

SC3 Veri Merkezi uluslararası alanda kabul gören ve geçerliliği olan TIER III standartlarına göre dizayn edilmiş olup, toplamda 2.000 metrekare white space ve 25.000 sunucu kapasitesi farklı ölçeklerdeki 7 ayrı veri merkezinde müşterilerine hizmet vermektedir.

Tesis

SC3, İstanbul'un ticaret ve finans merkezi olan Maslak’ta, Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından İTÜ'nün Ayazağa Kampüsü içerisinde yer almaktadır. SC3, 7/24 kolay ulaşım sağlanan, otopark ve TIR yükleme alanına sahip, toplam 6500 metrekarelik tesis ile hizmet vermektedir. SC3 Veri Merkezi'nin bulunduğu tesis, deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış olup, altyapıda yer alan 28 adet sismik izolatör veri merkezi binanın kalanından izole etmektedir.

Enerji Altyapısı

SC3 elektrik altyapısının kaynak bağlantısı ring konfigürasyon ile iki farklı besleme alternatifi üzerinden yedekli olarak sağlanmaktadır. Toplam 7500 kVA kapasiteye sahip 3 adet kuru tip dağıtım trafosu 34.5 kV orta gerilim şebekesine kendi OG dağıtım barası ve şalt merkezi üzerinden bağlanmaktadır. Toplam 6000 kVA gücünde olan 3 adet dinamik UPS kaynak yedekliliğini sağlayarak, elektrik altyapısının şebeke arızaları ve elektrik kesintilerinden etkilenmeyen kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamaktadır. Uzun süreli yakıt deposu kesinti durumlarında dizel motorlara tam kapasitede 48 saat boyunca yeterli yakıtı sunmakta ve dizel motorlar yakıt ikmali ile günlerce sürebilecek kesintilerde sistemin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilmektedir. Her biri 2000 kVA güce sahip 3 adet dinamik UPS: şok bobini, dizel motor, alternatör ve flywheel kinetik depolama sisteminden oluşmaktadır. Dinamik UPS'ler şebekeden beslendikleri durumda şebekeden aldıkları elektrikle, alternatörlerde ürettikleri gerilim üzerinden yükleri ve kinetik enerji depolama modüllerini beslemektedirler. Şebekede kesinti olması durumunda ise dizel jeneratörler devreye girmekte ve dizel jeneratörler çalışıncaya kadar geçen sürede kinetik depolama modülleri sistemi besleyerek yüklerin ihtiyaç duyduğu kesintisiz enerjiyi sağlamaktadırlar.

Dinamik UPS sistemi sayesinde:

 • Konvansiyonel akülü UPS sistemlerinin aksine, sistem akülerden arındırıldığı için sık sık karşılaşılan akü arızalarının, akü kullanım ve raf ömrüne bağlı eskime problemlerinin de önüne geçilir.
 • Dinamik UPS girişindeki şok bobini ile veri merkezinin enerji beslemesi elektrik şebekesinden izole edilerek gerçekleşen dalgalanmalar, harmonikler ve diğer bozulmalar filtrelenir böylece yükler istenmeyen etkilerden izole edilir.
 • Yükler normal besleme durumunda da kesinti sırasında da sürekli olarak dinamik UPS çıkışında alternatörler ile üretilen mükemmel karakteristikte sabit frekans ve gerilime sahip elektrik enerjisi ile beslenir.
 • Şebekede kesinti (blackout), gerilim düşümü (brownout) ve frekans sapmaları olması durumunda otomasyon sistemi dizel motorları devreye sokarak alternatörlerin dizel motorlar üzerinden beslenmesini sağlar.
 • Dizel motor devreye girinceye kadar süren geçiş süresinde ise helyum gazı içinde yüksek hızda dönmekte olan flywheel üzerinde depolanan kinetik enerji ile alternatörler beslenmeye devam eder ve yükler şebekedeki kesintileri hiçbir şekilde hissetmeden çalışmalarını sürdürürler.
 • Yıllardır geliştirilen son derece yalın sistem tasarımı ve en yüksek güvenilirliğe sahip mekanik sistemlerin kullanılmasıyla iki arıza arası ortalama 1.850.000 saatlik muazzam bir süre (MTBF) elde edilir.

Elektrik altyapısının mevcut kurulu gücünün yeni trafo ve dinamik UPS kurulumları ile kademeli olarak 20 MVA’ya çıkarılması planlanmıştır.

Alçak gerilim dağıtımı en yüksek kaliteli şalt malzemeleri, dağıtım panoları ve baralardan oluşan tam yedekli altyapı üzerinden sağlanmaktadır. 2N olarak tasarlanan yüksek güçlü tâli dağıtım sistemi ile tüm yüklere iki farklı kaynaktan beslenerek, iki farklı enerji rotası üzerinden iletilmektedir. Tam yedekli yapı, PDU’dan trafoya kadar herhangi bir ekipmanda arıza meydana gelmesi durumunda dahi yükleri alternatif kaynak üzerinden beslenmeye devam ederek yük tarafında arızanın hissedilmesinin önüne geçer. İnşa edilen yüksek kapasiteli elektrik altyapısı ile tüm kabinlere 40 kW’a kadar güç 3 faz üzerinden dağıtılmaktadır. Bu sayede çok yüksek güç tüketimine sahip sunuculardan oluşan yüksek yoğunluklu sistemlere de sorunsuz şekilde enerji sağlanabilmektedir.

Network

SC3 Veri Merkezi'nde 'yüksek hız-minimum gecikme' esasına yönelik bir ağ yapısı bulunmaktadır. Veri merkezinde tüm linkler yedekli olup, birbirini yedekleyen linkler farklı güzergahları takip etmektedir. Ana omurga, NSOC ekibi tarafından 7/24 monitör edilmekte ve TIER III standartları kapsamında, %99,99 oranında erişilebilirlik sağlanmaktadır. Veri merkezinde yer alan tüm kabinetler yedekli fiber altyapıya sahip olup her bir noktaya, 1 / 10 / 25 / 40 / 100 Gbps port opsiyonlarıyla bağlantı vermeye elverişli fiber altyapı bulunmaktadır.

SC3, tümüyle SDN (yazılım tanımlı ağ) temelli yapılar üzerinde çalışır. Bu sayede hizmet alan müşteriler, SC3’ün ağ topolojisine bağımlı kalmazlar, tüm ağ aslında tek bir anahtarmış gibi işlev görür ve yapılan değişiklikler iletişimi kesintiye uğratmaz. Veri merkezinin herhangi iki noktası arasında yapılan bağlantı, doğrudan kablo ile yapılan bağlantılar olarak işlev görebilir.

Yazılım temelli ağ yeni bir teknolojidir ve hizmet vermeyi kolaylaştırmasının yanı sıra pek çok yeni esneklikler sağlamaktadır. Tüm dünyada ağ teknolojileri konusunda çok büyük bir araştırma-geliştirme alanı açmış olan SDN yapılar konusunda SC3 Veri Merkezi, sadece bir uygulama merkezi değil, aynı zamanda bir test ve geliştirme sahasıdır.

İklimlendirme

Günümüzde veri merkezi enerji kullanımının önemli miktarını soğutma ihtiyacı tutmaktadır. Veri merkezlerinde kullanılan elektronik cihazlar oldukça kısa sürede yüksek ısı üretmektedir. Ortamın ısısının yükselmesi kullanılan elektronik cihazlarda performans kaybına neden olmaktadır. Dolayısıyla kullanılacak soğutma sistemlerinin performansı, sürekliliği ve enerji verimliliği gibi konular veri merkezlerinin çözmesi gereken en önemli konulardan biridir.

Günümüzde veri merkezlerinde; Air to Air (havadan havaya), Evoparative veya Adiabatic (sulu soğutma), DX batarya (klima kompresörü) ile soğutma yapılmaktadır.

SC3 Veri Merkezi'nde birleşik soğutma sistemi kullanılmaktadır.

Sistem veri merkezini soğutmak için Air to Air, evoparative ve DX batarya sistemlerini ortak olarak kullanmaktadır. Ortam sıcaklığına göre; kış aylarında ve gece saatlerinde "air to air", dış sıcaklığın ve nemin daha yüksek olduğu bahar aylarında ve gün içinde serin olan saatlerde evoparative, gün içinde sıcaklığın yüksek olduğu durumlar (öğle sıcakları) ve yaz aylarında DX batarya devreye girerek soğutma elde edilir. Böylece soğutma için harcanan elektrik minimal seviyelerde tutulur.

Veri merkezi soğutma sistemlerinde PUE (Power usage Effectiveness)değeri:

Soğutma için harcanan elektrik sarfiyatının veri merkezi aktif cihazlarının harcadığı elektriğe oranını belirler. SC3 veri merkezinde PUE=1,20~1,25 arası planlama yapılmıştır.

Datacenter içerisinde çalışacak personelin konfor şartları düşünülerek temiz hava ve nem kontrol edilmektedir.

Soğutma için uygulanan sistemde crack ünite denilen iç ortam üniteleri kullanılmadığı için Datacenter "white space" bölümü tümüyle kabinler ve sunuculara ayrılmış durumdadır.

Soğutma sistemi N+4 yedekli olarak planlanmış olup sistem arıza veya bakım durumunda kesinti yaşamadan soğutma sistemi aktif kalmaktadır.

Güvenlik

Tesisimiz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü'nde bulunduğundan kademeli güvenlik sistemine sahiptir. İlk kademe güvenlik sistemi 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde üniversitenin sağladığı yüksek duvar üzerine çit, kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat izleme, kontrollü araç ve yaya giriş-çıkışı, özel güvenlik personeli ile korunmaktadır.

Tesisimizde, 5202 Sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu ve MSY 317-2(C) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi çerçevesinde Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamınca tanzim edilen kişilerin görevi gereği bilmesi gereken gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz edebilmesini sağlayan Kişi Güvenlik Belgesi ve projenin uygulanacağı tesis için istenen Tesis Güvenlik Belgesi'nde belirlenmiş şartlarda;

 • Araç ve yaya giriş-çıkışı kontrollü olarak gerçekleştirilmekte,
 • Tesis, çevresinden veri merkezine kadar kapalı devre kamera sistemi ile 7/24 izlenmekte ve kayıt altına alınmakta,
 • Personel ve ziyaretçi girişlerinde X-Ray ve milimetrik dalga taraması ile fiziki arama yapılmakta,
 • Tesis içerisinde tüm şahıslar RFID sistemi ile takip edilmekte, bloklar arası geçişlerde ve oda girişlerinde yetki sınırlaması yapılmakta,
 • Veri merkezlerine ulaşmak için farklı aralıklarla kartlı geçiş, parmak izi ve avuç içi tarama aşamalarından geçmek gerekmekte,
 • Kamera sistemiyle müşterinin istediği zaman kabinini görme imkanı tanınmaktadır.

Tüm bunların gerçekleştirilmesi için 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde seçilmiş ve emniyet soruşturmasından geçirilerek özel olarak eğitilmiş, görevinin ve sorumluluklarının bilincinde 24 saat vardiyalı olarak çalışan güvenlik personeli görev yapmaktadır.

Network & Security Operations Center

SC3 bünyesinde gerçekleştirilen tüm operasyonların ve sunulan servislerin 7/24 esasına göre canlı sistemler üzerinden izlendiği, kontrol edildiği ve devamlılığının sağlandığı SC3 Network & Security Operations Center, dinamik ekibi ve son teknoloji donanımları ile hizmet kalitesini güvence altına almaktadır.

SC3 NSOC ekibi tarafından hizmet verilen başlıklar:

 • Müşteri tarafından bildirilen arızaların kayıt altına alınması, müdahale edilmesi, SC3 içerisinde gereken iş bölümünün sağlanarak takip edilmesi.
 • Müşteri tarafından bildirilen taleplerin kayıt altına alınması, müdahale edilmesi, SC3 içerisinde gereken iş bölümünün sağlanarak takip edilmesi.
 • Müşteri kullanımına sunulacak sistem ve servislerin sürüm ve kurulum kontrollerinin gerçekleştirilmesi.
 • Tüm network ve sistem topolojisinin sürekli izlenerek performans kaybına yol açabilecek olası durumların ortadan kaldırılması.
 • Altyapı bileşenlerinin sürekli izlenerek hizmetlerin devamlılığının güvence altına alınması.
 • Güvenlik sistemlerinden gelen uyarı ve limit aşımı bilgilerinin izlenerek servis bileşenlerinin bütünlüğünün ve doğruluğunun güvence altına alınması.
 • Müşterinin ihtiyaç duyduğu, servise ve bileşenlerine ait raporların sağlanması.
 • Servislerimiz ile ilgili geri bildirimlerin toplanarak SC3 içerisindeki dağılımının sağlanması.
 • Müşteri ile iletişimde tek temas noktası olarak her türlü duyuru ve bilgi talebi ihtiyaçların karşılanması.
 • Servis ve bileşenleri üzerindeki günlük rutin kontrol ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Uzak lokasyonda bulunan müşterilerimizin kendi sistemleri için yönlendirilme doğrultusunda alınan talimatların yerine getirilmesi.
 • Yönetilen hizmetler kapsamında son kullanıcı desteğinin verilmesi.

Yangın Söndürme Sistemi

SC3 Veri Merkezi'nde nitrojen oksit bazlı yangın söndürme sistemi kullanılmaktadır.

Herhangi bir afet, yangın veya kaza anında personelin ivedilikle tahliyesi için hazırlanmış acil durum planları personel ve donanımların zarar görmesi engellenmektedir.

Nitrojen oksit, elektriksel iletkenliği olmayan, kokusuz , renksiz ve yüksek hızla buharlaşabilen endüstri standardında söndürme sıvısıdır. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur, yalıtkanlık özelliğinin bulunmaması ve hızla gaz fazına geçmesi nedeniyle, elektronik ekipmanlarının kullanım alanlarında sıklıkla tercih edilmektedir. Ozona zarar vermeyen nitrojen oksit, en geç 5 gün içinde atmosferde çözülür. Bu nedenle çevre dostu bir yangın söndürme ekipmanıdır.

HİZMETLERİMİZLE İLGİLENİYOR MUSUNUZ?

SİZE ULAŞALIM!